Uniagra CZ a.s. |Prodej |Agrobazar |Aktuality |Servis |Akční nabídky |GDPR |Kontakt

Rozhodnutí o změně podoby akcií

Valná hromada UNIAGRA CZ a.s., IČ 25191578, se sídlem Jarošovice 790, Týn nad Vltavou, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu S, vložce 993 dne 4.10.2016 rozhodla o změně podoby všech 100 kusů svých kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě po 10.000,- Kč, z listinných na zaknihované. Tato změna byla ve stejném dni zapsána do obchodního rejstříku. Lhůta k vrácení dosavadních listinných akcií je dva měsíce ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Obchodním věstníku.

Představenstvo

Novinky na webu


nová položka v sekci prezentujeme se -

Spolupráce s MAS Šumavsko z.s. – strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) s názvem „Živé a šťastné Šumavsko“

čtěte více ...nová položka v sekci prezentujeme se -

Zveme vás na CASE Den 2019

čtěte více ...nová položka v sekci prezentujeme se -

Zveme vás na Den KVERNELANDU 22.5.2019

čtěte více ...Vytvořil CSERVIS - Richard Filip 2012